Nhà
×

Intel i3 8130U
Intel i3 8130U

Intel i7 7700HQ
Intel i7 7700HQADD
Compare
X
Intel i3 8130U
X
Intel i7 7700HQ

Intel i3 8130U vs Intel i7 7700HQ công nghệ

1 Công nghệ
1.1 Siêu phân luồng
Không
Vâng
1.2 Công nghệ hỗ trợ
1.2.1 Hỗ trợ ảo hóa
Không
Vâng
1.2.2 Công nghệ Enhanced Bước Speed
Không
Vâng
1.2.3 Hoa nhàn rỗi
Không
Vâng
1.2.4 Công nghệ giám sát nhiệt
Không
Vâng
1.2.5 Công nghệ Wifi-
Không
Không
1.2.6 NX Bit
Không
Không
1.2.7 Turbo Boost / Turbo Core
Không
Không
1.3 Bảo vệ dữ liệu
1.3.1 AES Hướng dẫn mới
Không
Vâng
1.3.2 chính an toàn
Không
Vâng
1.4 Công nghệ bảo vệ
1.4.1 Trusted Công nghệ Thực thi
Không
Không
1.4.2 Execute Disable Bit
Không
Vâng
1.4.3 Công nghệ chống trộm
Không
Không
Let Others Know
×