Nhà
×

Intel i3 8130U
Intel i3 8130U

AMD Ryzen Threadripper 1950X
AMD Ryzen Threadripper 1950XADD
Compare
X
Intel i3 8130U
X
AMD Ryzen Threadripper 1950X

Intel i3 8130U vs AMD Ryzen Threadripper 1950X công nghệ

1 Công nghệ
1.1 Siêu phân luồng
Không
Vâng
1.2 Công nghệ hỗ trợ
1.2.1 Hỗ trợ ảo hóa
Không
Không
1.2.2 Công nghệ Enhanced Bước Speed
Không
Không
1.2.3 Hoa nhàn rỗi
Không
Không
1.2.4 Công nghệ giám sát nhiệt
Không
Không
1.2.5 Công nghệ Wifi-
Không
Không
1.2.6 NX Bit
Không
Không
1.2.7 Turbo Boost / Turbo Core
Không
Không
1.3 Bảo vệ dữ liệu
1.3.1 AES Hướng dẫn mới
Không
Vâng
1.3.2 chính an toàn
Không
Không
1.4 Công nghệ bảo vệ
1.4.1 Trusted Công nghệ Thực thi
Không
Không
1.4.2 Execute Disable Bit
Không
Không
1.4.3 Công nghệ chống trộm
Không
Không
Let Others Know
×